החזון שלנו הוא לזכור את העבר, לרפא את ההווה, ולהשביח את עתיד
העם היהודי והאנושות כולה.

הקדימויות שלנו

Scientist in Lab

מדע, מחקר ושירותי בריאות

Fellowship outdoors

תוכניות עמיתים


הנצחת השואה ומורשתה


חינוך

Architecture, Design & Engineering

אדריכלות, עיצוב והנדסה

Elderly in community

קהילה


מוזיקה ואמנות

Holding hands

התפתחות עצבית

כיצד אנו פועלים


“נדיבות כלפי העתיד מתחילה מנתינה בהווה.”


– אלבר קאמי


אנו שואפים להשיג השפעה הניתנת למדידה בתחומי הקדימויות העיקריות שלנו, ולשפר את חייהם של אחרים.

להלן מספר דוגמאות:

Top